"Mültecilerle Gönüllü Çalışmalar Çalıştayı" yapıldı.

Kent Ortamında Yaşayan Uluslararası Koruma İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Celal Bayar Üniversitesi'nde "Mültecilerle Gönüllülük Çalıştayı" yapıldı..

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ile işbirliği çerçevesinde, uluslararası koruma ihtiyacı olan kişiler için Türkiye'nin kabul sisteminin işleyişinin desteklenmesi amacıyla yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 'Kent Ortamında Yaşayan Uluslararası Koruma İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamındaki "Mültecilerle Gönüllü Çalışmalar Çalıştayı", Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde 26 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

Genel amaçları, uluslararası koruma başvuru ve statü sahiplerine yönelik, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun uygulanmasını destekleyecek olan bir kabul sisteminin oluşturulması; kabul sisteminin temel unsurlarının nihai olarak belirlenerek uluslararası koruma ihtiyacında olan kişilerin kabulünde uzun dönemli stratejilerin geliştirilmesi için gerekli zeminin oluşturulması olarak sıralanabilecek proje, uluslararası koruma ihtiyacı olan kişiler için Türkiye'nin kabul sisteminin desteklemesini hedefliyor.

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde Rektör Danışmanı Doç. Dr. Buğra Özer, BMMYK'dan Ebru Eşsiz, Manisa İl Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şeref Doğramacı, Manisa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden Uzman Yardımcıları Mehmet Emre Ülger, Özlem Uzunoğlu ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle  Dayanışma Derneği''nden Esra Simsir ve Furkan Devran Saribas'ın katılımlarıyla gerçekleşen çalıştayda; kent ortamında yaşayan uluslararası koruma ihtiyaç sahiplerine yönelik koruma stratejilerinin geliştirilmesine dair belli başlı konu başlıkları tartışıldı  ve ilgili kapsamda gönüllülük faaliyetlerinin önemine değinildi.
Kayıt: 15.5.2016
Güncelleme:15.5.2016
Paylaş


WS05